Yrityksille

ENERGIA- JA ILMASTOTIEKARTTA TEHDÄÄN YHTEISTYÖNÄ

Ilmastotoimien suunnittelu ja toteutus vaativat yhteistyötä. Tämän vuoksi hiilineutraalit toimet halutaan suunnitella yhteistyössä Tampereen seudun toimijoiden kanssa. Nämä ilmastokumppanit toimivat energiantuotannon, asumisen, rakentamisen, liikkumisen ja kaupunkikehittämisen saroilla.

Ilmastokumppanina oleminen tarjoaa yrityksille mahdollisuuksia uusien kumppanuuksien ja uuden liiketoiminnan luomiseen. Ilmastokumppanien kanssa etsitään myös mahdollisuuksia toteuttaa erilaisia kokeiluja ja pilotteja tiekarttatyön edetessä.

Ilmastokumppaneiden eli tärkeimpien sidosryhmien valikointi on nyt käynnissä. Ilmastokumppanit muodostavat Tampereen kaupungin kanssa työryhmän, joka osallistuu vuoden 2016 aikana järjestettävissä työpajoissa energia- ja ilmastotavoitteiden määrittelyyn ja toimenpiteiden linjaamiseen. Mukaan valikoituvat toimijat osallistuvat ilmastotiekartan luomisprosessiin alusta alkaen ja voivat täten vaikuttaa käsiteltäviin teemoihin nostamalla esiin heille itselle tärkeitä näkökulmia.

Millainen on tulevaisuuden älykäs ja hiilineutraalitapa toimia Tampereella? Millaisten kokeilujen kautta se syntyy? Jos haluat olla mukana ratkaisemassa sitä, miten ilmastopäästöjen vähentäminen Tampereella tulisi tehdä, ilmoita itsesi mukaan!

tulemukaan1

Mainokset